Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ПЧЕЛАРСТВО
и
и
Актуални курсове по пчеларство
и
ВАЖНО!
и
До всички желаещи да се обучават в базовия курс по „Пчеларство” за начинаещи 
    Курсът стартира на 25.11.2017 г. от 9:30 ч. в учебната база на Иком Интелект (ул.Христо Белчев", №21, ет. 1). Записването продължава.
Държавно образователно изискване за професия 621040 „Техник - животновъд“, специалност 62104062 „Пчеларство и бубарство“, професия „Пчелар“.

Какво трябва да знае и да може пчеларят?
Да познава анатомията и морфологията на пчелното семейство;
Да отглежда пчели;
Да работи с пчелина;
Да води борба с болести и неприятели по пчелите;
Да добива и преработва пчелни продукти;
При изпълнение на технологичните операции да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Да работи с пчеларски инвентар;
Да познава новите технологии в пчеларството;
Да познава майкопроизводството;
Да отглежда медоносни растения;
Да познава химичния и технологичен контрол на пчелните продукти;
Маркетинг на пчелни продукти.
Еко и биопчеларство
 
 

Цели на курса 
„ИКОМ ИНТЕЛЕКТ“, съвместно с в-к „Пчели“, за четвърта година организира базов курс по пчеларство. 
Проведените анкети и събеседвания с участниците в този вид курсове показа необходимостта на пчеларите от такъв вид обучение, а именно: 
Лекции от преподаватели - действащи пчелари, доказали своите умения в практиката
 - Светослав  Софрониев - пчелини в обл.Монтана
 - д-р Пламен Димитров - пчелини в гр.Карнобат
 - Петрослав Гаджински - пчилини в гр. Кюстендил 
Онагледяване на учебния процес с много аудио и видео материали; 
Осигуряване на учебни пособия по всяка от учебните теми; 
Дискусия по време на лекциите и споделяне на пчеларски практики; 
Работа с най-нови модели пчеларски инвентар (къде и как да се закупи с цел оборудване на НОВ пчелин).
 

В настоящия курс учебните занимания - теория и практика, ще са съобразени с технологичното време за работа в пчелин.
Учебният процес се организира в два модула - лекционен модул и практикум.

Лекционният модул ще се проведе през месеците ноември, декември и януари (съботно-неделен).
Практикумът се провежда през месеците март и април, като се организират посещения на действащи пчелини.
Демонстрация на най-нови пчеларски практики и провеждане на изпит - през м. май 2018 г. 

Цената на курса не се променя - 300.00 лв., като съществува възможност за плащане на две вноски. 
Срок за записване: 15.11.2017 г.
Заявка за участие в курса и записване на тел.: 0878 909 939 и на e-mail: ecom_sf@abv.bg

 Заявление по образец БАЗОВ КУРС 
и
и

и

и

и

Държавно образователно изискване за професия 621040 „Техник – животновъд”, специалност 62104062 „Пчеларство и бубарство”, 
професия „Пчелар”.

   Какво трябва да знае и да може пчеларя?

Да познава анатомията и морфологията на пчелното семейство;
Да отглежда пчели;
Да работи с пчелина;
Да води борба с болести и неприятели по пчелите;
Да добива и преработва пчелни продукти;
При изпълнение на технологичните операции да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Да работи с пчелен инвентар;
Да познава новите технологии в пчеларството;
Да познава майкопроизводството;
Да отглежда медоносни растения;
Да познава химичния и технологичен контрол на пчелните продукти
Маркетинг на пчелни продукти
 
 

Курс: по Рамкова програма „Е”

   За професионално обучение по

   Професия „Техник –животновъд”

   Специалност: „Пчеларство и бубарство”-  „Пчелар”

  ИКОМ ИНТЕЛЕКТ  Е ЛИЦЕНЗИРАН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ОТ НАПОО за І, ІІ и ІІІ квалификационна степен издава документи за професионална квалификация (удостоверение или свидетелство) в зависимост от различната продължителност на курса. Центърът разполага с богата учебна библиотека, видеофилми и други учебни помагала.

През 2016г. „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ“ стартира с нови предложения за обучение в различни курсове и семинари, съобразени с мярка „А” от НПП ( 2016-2017 г.).

   Под прякото методическо ръководство на проф.Вълчовски и г-н Котларски предлагаме различните обучителни курсове на центъра.

1.Валидиране на знания за пчелари
   Съгласно Наредба №2 на МОН от 13.11.2014 год., ЦПО „Иком Интелект” дава възможност на желаещите да се включат в процедура за валидиране и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение за професия „Пчелар” – ІІ квалификационна степен.
   Организират се изпити за издаване на удостоверения за професия „Пчелар” всеки месец по допълнително съгласуване на точна дата и час, при не по-малко от 5 кандидата. Същите да имат опит в отглеждането на пчели не по-малко от 3 години.

 Заявление по образец ВАЛИДИРАНЕ 
и
и
2.ОБУЧЕНИЕ НА ПЧЕЛАРИ с действащи пчелини
Съботно-неделен курс от 09.00 до 18.00 ч.

Тематични модули: 
Модели кошери и работа с тях.
Съвременни технологии при работа с различни модели кошери.
Безроево пчеларство.
Пчеларство в условията на вароатоза и нозематоза.

Цена на курса – по договаряне. Курса може да се организира на място в пчеларските дружества - лектор Младен Котларски

 Заявление по образец ДЕЙСТВАЩИ ПЧЕЛАРИ 

3. ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ
Очаквайте нашето предложение след месец март
Ако вашето пчеларско дружество проявява интерес за конкретен пчелин в България или чужбина, моля обадете се  и предложете вашаата заявка на посочените телефони.

Плащане – в брой: в ЧПК „Иком Интелект”, ул."Христо Белчев", №21, ет.1, офис 108 

Възможност за разсрочено плащане.

Адрес на учебните занятия – ЧПК „Иком Интелект”, София, ул."Христо Белчев", №21, ет. 1

 За повече информация:  тел.;  0878 909 939   или www.ecomintellect.comи

и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект