Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ВУЗ
и
Продължаващо обучение за бакалавърски програми

   Възможност  за продължение на обучението в Академични бакалавърски програми :
Нов Български Университет  /София, Пловдив, Варна/
Условия за продължаване на обучението за степен „Академичен бакалавър“: ТОП тест на НБУ – 35 точки
Срокове за записване – обявени от НБУ /на сайта и в каталога/.  http://www.nbu.bg

Бургаски Свободен университет - направления "Информатика и компютърни науки" и "Комуникационна компютърна техника" - продължителност на обучението две години - бакалавър   https://www.bfu.bg/bg

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“   /Варна, София/   http://www.vfu.bg

ВУЗК /Висше училище „Земеделски колеж“/   Пловдив  http://www.agricollege.com/

Висше училище по застраховане и финанси  София http://www.vuzf.bg/
 

   Възможност  за продължение на обучението в Професионални бакалавърски програми :
МТМ /Висше училище по Мениджмът, Търговия и    Маркетинг/ /София, Велико Търново/

  Условия за продължаване на обучението за степен „Професионален бакалавър“:
 Служебна бележка, издадена от ЧПК „Иком Интелект“ за завършена ІV-та квалификационна степен по професията, събеседване с кандидат-студента на място в МТМ.
  Срокове за записване – обявени от МТМ /на сайта и в каталога/.  http://www.mtmcollege.org

Европейски Колеж по Икономика и Управление    /Пловдив, София/   http://www.ecem.org
 

и
  Copyright  ©  Иком Интелект