Home - начална страница

Разгледа ли учебните такси?
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
УЧЕБНИ ТАКСИ
и
Такси за един семестър на учебната 2017/2018 г. 
и
и
   ДИЗАЙН:
и
 Направление/ професия
 Брой семестри
 Задочно лв./сем.
 Индивидуално лв./сем.
 Онлайн лв./сем.
 Web дизайн 
3
500.00 лева
450.00 лева
450.00 лева
 Компютърна графика
3
500.00 лева
450.00 лева
450.00 лева
 Графичен дизайн 
3
500.00 лева
450.00 лева
450.00 лева
 Рекламна графика 
3
500.00 лева
450.00 лева
450.00 лева
 Интериорен дизайн 
3
500.00 лева
450.00 лева
450.00 лева
 Интериорен дизайн -
 ускорен курс
8 месеца
1 200.00 лева, разсрочено плащане по договаряне
и
и
КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ:
и
Направление/ професия Брой семестри Задочно лв./сем. Индивидуално лв./сем. Онлайн лв./сем.
 Компютърни мрежи 
4
480.00 лева
450.00 лева
450.00 лева
 Програмиране 
3
550.00 лева
450.00 лева
450.00 лева
и
и
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:
и
Направление/ професия
Брой семестри
Задочно лв./сем.
Индивидуално лв./сем.
Онлайн лв./сем.
 Предприемачество 
4
480.00 лева
450.00 лева
450.00 лева
 Оперативно счетоводство
3
300.00 лева
400.00 лева
400.00 лева
 Бизнес комуникации 
4
300.00 лева
300.00 лева
300.00 лева
и
и
ТУРИЗЪМ:
и
Направление/ професия
Брой семестри
Задочно лв./сем.
Индивидуално лв./сем.
Онлайн лв./сем.
 Хотелиерство 
3
350.00 лева
350.00 лева
350.00 лева
 Ресторантьорство 
3
350.00 лева
350.00 лева
350.00 лева
 Екскурзоводство
3
350.00 лева
350.00 лева
350.00 лева
 Туроператор
3
400.00 лева
400.00 лева
400.00 лева
и
и
СПОРТ:
и
Направление/ професия
Брой семестри
Задочно лв./сем.
Индивидуално лв./сем.
 
 Треньор 
4
750.00 лева
850.00 лева
 
 Помощник треньор
3
750.00 лева
850.00 лева
 
 Инструктор
2
500.00 лева
600.00 лева
 

   Таксите за обучение в колежа са семестриални. Същите се обявяват всяка нова учебна година (в срок до 15 юни) по решение на Научния учебно – методичен съвет на колежа и утвърден от Управителния съвет на „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ“ ООД.

Учебната такса не се променя за пълния срок на обучение (2 години).

Важно!!! В колежа се дава възможност за договаряне на разсрочено плащане.

Задочна форма на обучение:

Модулен принцип – 5 дни месечно;

Алтернативно-задочна форма – съботно-неделно обучение.

Самостоятелна  форма на обучение:

Модулите се предлагат в On line обучение. (Важно за пребиваващите извън страната)
 

Отстъпки:
10% – за колежани в неравностойно положение
5% – за повече от 1 член от семейство

В учебната такса се включва:
• организиране и провеждане на учебен процес
• ползване на библиотечен принцип на оригинални учебници и учебни помагала
• свободен достъп до интернет и работа в компютърна зала
• учебните пособия за изучаваните модули

и
  Copyright  ©  Иком Интелект