Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
и
и
ВИЕ СТЕ ТВОРЕЦ ПО ПРИРОДА И СТЕ РЕШИЛИ 
ДА РАЗВИЕТЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАТЕ ТАЛАНТА СИ?

  През новата учебна 2017-2018 година се организира съвместна програма между колеж Иком Интелект и ВУ по МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ и МАРКЕТИНГ (МТМ). В продължение на две години Вие ще се обучавате в четири семестъра, един от който с икономическа подготовка. Получавате две дипломи (СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация III кв. степен) ИКОНОМИСТ и ДИЗАЙНЕР, след което можете да продължите в МТМ още една година за професионален БАКАЛАВЪР по мениджмънт, търговия и маркенинг.

  Изберете една нова, модерна и безкрайно интересна професия, предложена в обучението по специалност “Графичен дизайн”.
    Специалността “Графичен дизайн” е бакалавърска програма, в която първите две години се обучавате в колеж „Иком интелект”, а при желание от Ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗове, с които Колежът има сключени договори:
Нов Български Университет 
Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”
    Специалността е насочена към хора, завършили вече средното си образование, които желаят да придобият професия „Графичен дизайнер” – III кв. степен. Формата на обучение – задочна, индивидуална и дистанционна насърчава съчетаването на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – битови и професионални.
    Специалността “Графичен дизайн” е лицензирана от НАПОО на 09. 04.2012 г.

и
и
Цели на обучението

   Оформяне и създаване на различни художествени и медийни продукти. Подготовка на компетентни висококвалифицирани специалисти, които творят в динамичната среда на медийния и графичен дизайн. 

и
  В продължение на четири семестъра вие ще получите:

 Базови знания: 
Обща теория на изобразителното изкуство
Техники и изразни средства в изобразителното изкуство
Фън шуй в дизайна
Рекламата в графичния дизайн
Композиция в графичния дизайн
Цветознание – форма и цвят
Перспектива

Специализирани знания:
Компютърно създаване и обработка на изображението
Графичен уеб дизайн и реклама
Векторна компютърна графика
Тримерна графика и анимация 
Дизайн на книжно тяло
Основи на плаката

и
и
Компетенции:

Завършилият Колежа:
Познава теорията на изкуството и естетиката
Владее композицията и цветовия подбор.
Има познания по технологията на графичните изкуства
Прилага готови програмни продукти за разработка на конкретни проекти за реклама (плакати, транспаранти, етикети, дипляни и др.)
Използва основни инструменти за работа чрез компютърни програми PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, HTML (за WEB дизайн), 3D Max – моделиране и видеолизиране.
Умее практически да оформи портфолио.
Подбира цветове, шрифтове в художествения продукт.
Проектира и изработва различни медийни продукти (печатни материали, брошури, листовки и др.)
Има познания за организиране и управление на малък бизнес.

Да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност.
Може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете.
Средствата и техниките за създаване и редактиране на дигитални фотоизображения.
Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET
ии
и
   Иком Интелект  чрез своите учебни методи и екип от професионалисти ще съчетае вашия талант и знания с теория и практика в област­та на дизайна.
и
и
Организация на учебния процес

   Формата на обучение е съобразена с възможностите за присъствие на колежаните.
Най-голям интерес има към Задочна форма на обучение, която Колежа организира на модулен принцип (всеки месец три учебни дни – петък, събота и неделя) по съгласуван с учебната група календар.
    Индивидуална форма на обучение се предлага на колежани, които имат завършена II или III квалификационна степен на обучение от предходни години. Обучението е в индивидуален план, съгласуван в календарен график.
    Дистанционна форма на обучение е предпочитана форма за колежани извън страната. Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в On line обучение.
    По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели. Колежът работи  с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.

Валидиране на знания с възможност за съкратена форма на обучение
Ако имате познания по избраната от Вас професия след консултация и събеседване в учебен отдел се предлага индивидуален план на обучение с цел дипломиране още в текущата учебна година.

и
и
Нашият екип ще ви съдейства при изработването на Вашето портфолио за представяне пред български и чуждестранни работодатели.
и
и
   След успешното приключване на трета квалификационна степен на професия „Графичен дизайн“,  вие имате възможността да продължите образованието си за степен Бакалавър във висши училища в България и чужбина, с които Колежът има договори:
НБУ, Департамент „Дизайн”, програма „Интериорен дизайн”;
ВСУ, Професионално направление „Архитектура, Дизайн” със специализации: Интериорен дизайн, Светлинен дизайн, Графичен дизайн;
в чужбина (Европейски университет в Барселона и ВУ по дизайн – Италия).
   Успешно завършилите Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” получават квалификация „бакалавър по дизайн“ с диплом и специалните знаци за качество и признаване на образованието в Европа – ECTS Label и DS Label, с които този Университет е удостоен.
 

Паралелно с програмата по “Графичен дизайн”
Вие бихте могли да специализирате в свързаните с обучението Ви специалности „Рекламна графика“ или „Компютърна графика“.

За избраната от Вас втора професия през втората учебна година трябва да платите само за още един (пети) семестър. 
 
 

Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна!!!!!

   Бакалавърската програма за специалността “Графичен дизайн” е акредитирана за продължаващо обучение в най-престижните Частни Висши Учебни Заведения в България (НБУ и ВСУ) и чужбина (Европейски университет в Барселона и ВУ по дизайн – Италия).
   Обучението е организирано с лекции, практически задания и разработка на проекти за всеки модул. В програмата е включен модул “Разговорен английски език” – ниво В1, за което се издава отделен документ (Удостоверение) по образец на МОН.
   Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – защита на проект. Придобивате професия “Графичен Дизайнер”, специалност “Графичен дизайн” – ІІІ квалификационна степен.

и
и
Професионална реализация

   Завършилите графични дизайнери ще могат да се реализират професионално в рекламни агенции и студиа, издателски къщи, печатни и електронни медии, галерии, музеи, театри, телевизии други културни институции, както и като експерти в културни институти у нас и по света и да създават тотал-графичен дизайн на фирмена реклама (лого, акциденция – визитка, бланка, пощенски плик, флайери, диплянки, каталози, плакати, билбордове, Интернет базирана реклама и други),  печатна комуникационна графика, екранна графика, уебдизайн.

и
и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект