Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
и
и
Стартира ускорен курс. Месец април 2017 година - 8 месеца - Държавен изпит - Свидетелство
и
  Ако имате усещане за естетика, 
хармония, красота в бита и жизнената среда, 
АКО ВИ РАДВА УСМИВКАТА НА ДОВОЛНИЯ КЛИЕНТ, ВПЕЧАТЛЕН ОТ ВАШИЯ ТАЛАНТ, ТО НЕПРЕМЕННО ИЗБЕРЕТЕ  професия ДИЗАЙНЕР!

  През новата учебна 2017-2018 година се организира съвместна програма между колеж Иком Интелект и ВУ по МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ и МАРКЕТИНГ (МТМ). В продължение на две години Вие ще се обучавате в четири семестъра, един от който с икономическа подготовка. Получавате две дипломи (СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация III кв. степен) ИКОНОМИСТ и ДИЗАЙНЕР, след което можете да продължите в МТМ още една година за професионален БАКАЛАВЪР по мениджмънт, търговия и маркенинг.

    Специалност
Интериорен дизайн
   Специалност “Интериорен дизаин” е бакалавърска програма, в която първите две години се обучавате в колеж „Иком интелект”, а при желание от Ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗове, с които Колежът има сключени договори:
Нов Български Университет
Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”

и
   Специалноста е насочена към хора, завършили вече средното си образование, които желаят да придобият професия „Дизайнер” – III кв. степен, специалност. Формата на обучение – задочна, индивидуална и дистанционна насърчава съчетаването на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – лични и професионални.

Специалностите “Интериорен дизайн” и „Рекламна графика” са лицензирани от НАПОО на 09. 04.2012 г.

   Цели на обучението:

   Да предостави знания за художествения процес, графичното и пространственото оформление на интериора и екстериора.

и
и
В продължение на четири семестъра ще получите:

Базови знания: 
Обща теория на изобразителното изкуство
Техники и изразни средства в изобразителното изкуство
Реклама на градска среда
Композиция
Цветознание – форма и цвят
Перспектива

Специализирани знания за специалността „Интериорен дизайн”:
Фън шуй в дизайна
Компютърно двуизмерно и триизмерно проектиране
Структура на интериора
Художествено-декоративно оформление на интериора
Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн
Техническа документация
Дизайнерско проектиране и ергономия
Материалознание и екодизайн

Специализирани знания за специалността „Рекламна графика”
Фън шуй в дизайна
Дизайнерско проектиране на административни и офис кабинети, вътрешен интериор на дома, 
Рекламата в интериорния дизайн
Композиция в интериора
Цветознание-форма и цвят
Перспектива
Компютърна графика – PhotoShop, CorelDraw, Autocad
Графично оформяне на портфолио
 

и
и
Компетенции за специалност „Интериорен дизайн”: 

Завършилият Колежа може:
Да разчита и използва техническа документация, каталожна, справочна литература и нормативните документи за използвания програмен инструментариум.
Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи, за моделиране и видеолизиране: PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, HTML (за WEB дизайн), 3D Max.
Да използва програмен инструментариум за разработване на проекти по задание на клиента.
Да работи с приложен софтуер, с антивирусни пакети и архивиращи програми.
Да построява композиции с форми от различни категории.
Правилно да прилага правилата в ергономията при изготвяне на идейните проекти.
Да дефинира видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране.
В текущите си задачи да прилага Законите за създаване на хармонични произведения при организирането на двуизмерното и триизмерното пространство.

и
и
иИком Интелект чрез своите учебни методи и екип от професионалисти ще съчетае вашия талант и знание с теория и практика в областта на дизайна.
и
и
Организация на учебния процес

Формата на обучение е съобразена с възможностите за присъствие на колежаните.

Най-голям интерес има към Задочна форма на обучение, която Колежът организира на модулен принцип / всеки месец три учебни дни – петък, събота и неделя / по съгласуван с учебната група календар.

Индивидуална форма на обучение се предлага на колежани, които имат завършена 
Дистанционна форма на обучение е предпочитана форма за колежани извън страната. Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в On line обучение.II или III квалификационна степен на обучение от предходни години. Обучението е в индивидуален план, съгласуван в календарен график.

    По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели.Колежът работи с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.

Валидиране на знания с възможност за съкратена форма на обучение
Ако имате познания по избраната от вас професия след консултация и събеседване в учебен отдел се предлага индивидуален план на обучение с цел дипломиране още в текущата учебна година.

и
и
Нашият екип ще ви съдейства при изработването на вашето портфолио за представяне пред български и чуждестранни работодатели.
и
и
 Бакалавърските програми за специалностите “Интериорен дизайн” и „Рекламна графика” са акредитирани за продължаващо обучение в най-престижните Частни Висши Учебни Заведения в България:
НБУ, Департамент „Дизайн”, програма „Интериорен дизайн”;
ВСУ, Професионално направление „Архитектура Дизайн” със специализации: Интериорен дизайн, Светлинен дизайн, Графичен дизайн;
в чужбина (Европейски университет в Барселона и ВУ по дизайн – Италия).
   Успешно завършилите Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” получават квалификация "бакалавър по дизайн“ с диплом и специалните знаци за качество и признаване на образованието в Европа – ECTS Label и DS Label, с които този Университет е удостоен.

Паралелно с програмата по “Интериорен дизайн”
Вие бихте могли да специализирате и в свързаната с обучението Ви специалност „Рекламна графика”. За избраната от Вас втора професия през втората учебна година трябва да платите само за още един (пети) семестър.

   Така за 2 години от колеж “Иком Интелект” получавате 2 свидетелства за 2 професии и много идеи за професионалното Ви израстване.
Обучението е организирано с лекции, практически задания и разработка на проекти за всеки модул. В програмата е включен модул “Разговорен английски език” – ниво В1, за което се издава отделен документ (Удостоверение) по образец на МОН.
   Обучението приключва с държавни изпити, които се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – защита на проект. Придобивате професия “Дизайнер”, специалност “Интериорен дизайн” – ІІІ квалификационна степен, при избор за втора специалност „Рекламна графика” се полага втори държавен изпит по практика. 

Професионална реализация
Завършилите специалността ще могат да се реализират като дизайнери в дизайн-студия за вътрешна архитектура, мебелни фирми, рекламни агенции и др., административни и специализирани органи, институции и граждански организации в областта на  културата, както и като експерти в общински и държавни институции,  други граждански формации в областта на културата, свободното време и туризма.

 Основната цел е осигуряване на пазара на труда и свързаните с него производства и услуги с професионално подготвени кадри в областта на интериорния и мебелен дизайн, както и реализирането  им в други актуални сфери на приложение, като ре-дизайна, еко-дизайна,  корпоративния и иновативен дизайн. Интериорните дизайнери ще са способни да проектират цялостни интериорни решения, включително мебелни композиции, светлинни и пространствени решения, експозиционен и музеен дизайн, интериорни и фасадни реклами и др.

и
  Copyright  ©  Иком Интелект