Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
РЕКЛАМНА ГРАФИКА
и
и
   АКО ОБИЧАТЕ ИЗКУСТВОТО, ХАРМОНИЯТА И ИГРАТА С ЦВЕТОВЕ, АКО ВИ РАДВА УСМИВКАТА НА ДОВОЛНИЯ КЛИЕНТ, ВПЕЧАТЛЕН ОТ ВАШИЯ ТАЛАНТ, ТО НЕПРЕМЕННО ГО ПРЕВЪРНЕТЕ В ПРОФЕСИЯ ДИЗАЙНЕР!

  През новата учебна 2017-2018 година се организира съвместна програма между колеж Иком Интелект и ВУ по МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ и МАРКЕТИНГ (МТМ). В продължение на две години Вие ще се обучавате в четири семестъра, един от който с икономическа подготовка. Получавате две дипломи (СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация III кв. степен) ИКОНОМИСТ и ДИЗАЙНЕР, след което можете да продължите в МТМ още една година за професионален БАКАЛАВЪР по мениджмънт, търговия и маркенинг.

    За реализиране на тази перспектива ще Ви помогне професията “Дизайнер” – ІІІ кв. степен, специалност  “Рекламна графика”. Тя Ви позволява да работите в екип, да изявявате лидерските си умения и талант на пазара. Да рекламирате успешно и да творите, като използвате съвременни технически средства и нови информационни продукти.

и
и
Основни модули в програмата : 
Обща теория на изобразителното изкуство
Дизайн видове /детска стая, жилищен интериор, градска среда/
Основи на архитектурното проектиране
Култура и семиотика
Основи на плаката, /етюд и портрет/
Компютърно създаване и обработка на изображение – PHOTOSHOP
Маркетинг, реклама /основи, правила/
Графичен дизайн
Интериорна графика
Дизайн на макро-рекламни обекти
Компютърни програми AUTOCAD, ЗD MAX
и
и
   Обучението по всеки модул е съпроводено с практически упражнения и разработка на курсови проекти.
 

   Валидиране на знания с възможност за съкратена форма на обучение
Ако имате познания по избраната от вас професия след консултация и събеседване в учебен отдел се предлага индивидуален план на обучение с цел дипламиране още в текущата учебна година.
и
и

Обща квалификационна цел на обучението :
и
    Подготовка на високо квалифицирани, компетентни специалисти, които творят в динамичната среда на строителство, обзавеждане, интериор и дизайн. Оформяне на външни обекти с постигане на функционалност и естетика на обекта.
и
  Компетенции :
Познава основните принципи, техники и правила на проектанската дейност.
Използва основни инструменти за работа чрез компютърни програми /AUTOCAD, 3D MAX, FLАSH, COREL DRAW/ – програмиране, моделиране, видеолизиране
Познава историята на архитектурното изкуство.
Владее композицията и цветовия подбор.
Умее да комуникира с архитект, клиент и др. с цел постигане на желаното от клиента  естетично и индивидуално дизайнерско решение.
Работи в екип с архитектурни бюра, студия, като консултант в различни мебелни, рекламни фирми и галерии.

Допълнителни възможности : 
Участие в проекти за различни рекламни панаири и изложби.
Контакти със строителни фирми и др. работодатели.
Стаж в студия и рекламни къщи.
 Завършилите колежа продължават обучението си за висше образование в образователна степен „Бакалавър” – специалност „Интериорен дизайн” в НБУ и ВСУ-Варна.
и
   За владеещите английски език колежът издава академична справка на английски език за продължаващо обучение в страните от Европа.

и
  Copyright  ©  Иком Интелект