Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ПРОГРАМИРАНЕ
и
и
Професия „Системен програмист

   Бакалавърската специалност  Софтуерно инженерство”.
   Обучението в Колеж „Иком Интелект” е до две години. Формите на обучение (задочно, индивидуално или дистанционно). При желание от Ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗ - Бургаски Свободен университет, Софтуерно инженерство5-ти семестър.

   Втора специалност може да учите 
- Програмиране и Web-дизайн
- Защита на информацията в компютърни системи

   Обучението по специалност „Системен програмист”  е с държавна акредитация на Национална агенция за акредитация..
    Специалността е насочена към хора, завършили средното си образование, които желаят да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на системното програмиране.

и
Обща квалификационна цел на обучението
и
ХАРДУЕР:
Електронна техника. Цифрова електроника;
Основи на информатиката;
Градивни елементи;
Микропроцесорни системи;
Локални и Глобални Компютърни мрежи;
Вградени управляващи системи;
 

СОФТУЕР
Операционни системи Dos, Windows, Linux;
Програмиране 1 и 2 част;
Информационни технологии: текстообработка, електронни таблици, бази данни, презентации, CorelDrow, PhotoShop,3D MAX;
Алгоритми и програмиране;
Езици за програмиране;
Програмиране за WEB технологи и приложения 
Обектово ориентирано програмиране 
Системи за управление на база денни 
Вградени управляващи системи 

ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ
Базова подготовка по бизнес английски
Специализирана езикова лексика. Специализиран английски език Basic English for Computing за обучение в Сиско Академия.

  Като втора специалност (по желание) се предлага обучение за специалностите „Графичен дизайн” или „Компютърна графика (WEB дизайн, "Защита на информацията в компютърни системи)” 
 

Компетенции:

  Получават знания и практически умения за проектиране, внедряване и поддържане на софтуерни системи; получават, практически опит при разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и  системи за изграждане на сложни софтуерни решения. Изучават се обектно-ориентирано програмиране, визуално програмиране, мрежово програмиране, програмиране на Java, Web програмиране, анализ и проектиране на бази от данни, визуализация и валидиране на софтуер, операционни системи, компютърни мрежи, 3D моделиране и анимация, дизайн на потребителски интерфейс, електронна търговия, информационна сигурности др.

   По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели. (Колежът работи с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.) Така се създава една непрекъсната дискусия в сферата на малкия и среден бизнес в България, раждат се идеи и се обсъждат възможните пътища за реализацията им.

   До 2 години получавате 2 дипломи от Колеж „Иком Интелект” и много идеи за професионалното Ви израстване.

   Бакалавърската програма за професия „Системен програмист” е акредитирана за продължаващо обучение в най-престижните Частни Висши Учебни Заведения в България и чужбина.

КОЛЕЖ = 2 години        ВУЗ = 2 години        2 ДИПЛОМИ

Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна!!!!!

   Европейският съюз и всички държави, с които България има подписани  спогодби, признават издадените от „Иком Интелект” документи за професионална квалификация. 

  Съгласно договор за сътрудничество с Бургаски Свободен университет - направления "Софтуерно инженерство"  продължителжанате вошето обучение още две години -бакалавър

  Съгласно договор за сътрудничество с Варненски Свободен Университет (ВСУ „Черноризец Храбър”) дипломираните колежани на Иком Интелект могат да продължат обучението си в специалност „Информатика” в две специализации:
Приложни информационни технологии
Компютърни мрежи и системи

  Съгласно договор за сътрудничество с Нов Български Университет дипломираните колежани на Иком Интелект могат да продължат обучението си в Департамент „Информатика” в две бакалавърски програми:
Информатика
Информационни технологии

Професионална реализация

   Завършилите специалността „Системно програмиране” ще могат да проектират, създават, поддържат и администрират компютърни системи, с конфигурация, подходяща за съответната ситуация. Могат да се реализират успешно както у нас, така и в чужбина, като системни аналитици, програмисти, системни интегратори, администратори на мрежи и системи, специалисти по компютърна поддръжка. Освен като системни програмисти колежаните на Иком Интелект имат подготовката да бъдат и конкурентноспособни софтуерни специалисти, програмисти, администратори на бази данни, бизнес аналитици, WEB дизайнери.

    Според последните статистически проучвания системните програмисти са на първо място между десетте най-търсени професии в света.

и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект