Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ТРЕНЬОР
и
и
Конете са за Вас стил на живот, 
спорт,обичате и умеете да работите с хора и да ги обучавате?!

   Имате възможност да се изградите като професионалист и да удовлетворите страстта си с професията „Треньор по конен спорт”.
   Ние Ви предлагаме задълбочени знания и умения  по тази нестандартна и предизвикателна професия.

Професията „Треньор по конен спорт” за първи път в България се предлага в професионален колеж. Тя ще Ви позволи да работите в екип с други професионалисти в конния спорт, да изявите лидерски умения и талант, като обучавате състезатели в този вид спорт.

   Основни акценти в двугодишната програма:
Обща професионална подготовка, свързана с физическа култура и спорт
Обща физическа култура, философия и психология
Специфични знания за конния спорт, теорията и методиката на спортните тренировки
   Със завършване на Колежа Вие придобивате IV кв. степен по професията „Треньор по конен спорт”.

  Организация на учебния процес
Формата на обучение е съобразена с възможностите за присъствие на колежаните:
Задочна – учебният процес се организира с очни занятия за всеки семестър – последната седмица на месец октомври (7-8 дни) и втори семестър – първата седмица на месец февруари (осем часа дневно).
Задочно алтернативна – всеки месец по три дни 
Индивидуална форма на обучение се предлага на колежани, които имат завършена II или III квалификационна степен на обучение от предходни години. Обучението е в индивидуален план, съгласуван в календарен график.
Обучението е организирано с лекции и учебни тренировки. В програмата е включен модул “Разговорен английски език” – ниво В1, за което се издава отделен документ (Удостоверение) по образец на МОН.
   По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели.Колежът работи с висококвалифицирани специалисти.
   Обучението приключва с държавни изпити, които се провеждат в две части: по теория (писмен) и по практика. 

  Бакалавърската програма за специалността “Треньор по конен спорт” е акредитирана за продължаващо обучение за висше образование в образователна степен „Бакалавър по конен спорт” в НСА, София. Владеещите английски език могат да продължат образованието си в университета Van Hall Larensten, Холандия, специалност „Бакалавър по мениджмънт в конния спорт” 

и
и
Професионална реализация

   Професията “Треньор по конен спорт” – IV кв. степен е с Европейска валидност. Тя Ви дава право да работите като високо квалифицирани треньори по конен спорт, като специалисти в различни спортни клубове и федерации, да провеждате обучение на хора от различни възрастови групи.

и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект