Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
и
и
  Успехът на организацията, 
управлението и реализацията на дейността 
във фирмата /предприятието/ изцяло зависят 
от верността и качеството на нейното счетоводно обслужване.


   Затова и професията „счетоводител“ е била и ще бъде винаги търсена, добре възнаградена и уважавана от всеки мениджър. Ако сте решили да овладеете тънкостите на „счетоводния занаят“ в професията „Оперативен счетоводител“ то Вие ще изучавате:

Обща квалификационна цел на обучението:

  Подготовка на високо квалифицирани, компетентни специалисти в сферата на счетоводната отчетност на малкия и среден бизнес, както и оперативна работа в счетоводни фирми.

Компетенции: 
Познава основните принципи на пазарната икономика и свързаните с нея финансови и счетоводни дейности.
Владее съвременните информационни технологии
Познава и прилага действащото законодателство
Осъществява задълбочен анализ на финансовите резултати
Спазва нормативните и финансови изисквания свързани с Държавни институции

Допълнителни възможности: 
Безплатен достъп до учебната информационна мрежа на колежа
Възможност за продължаване на обучението в следващите образователно – квалификационни равнища на висшето образование в български висши учебни заведения.

   Завършилите колежа продължават обучението си за висше образование в образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ – професионална квалификация – „Икономист“; "Бизнес администрация“; „Счетоводство и контрол“; „Финанси“ /в III курс с един изравнителен семестър/ на НБУ, МТМ и др. ВУЗ. 

   За владеещите английски език колежът издава академична справка на английски език за продължаващо обучение в страните от Европа.

и
и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект