Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ЕКСКУРЗОВОДСТВО
и
ВИЕ СТЕ ОБЩИТЕЛНА НАТУРА, ВЛАДЕЕТЕ ПОНЕ ЕДИН ЗАПАДЕН ЕЗИК И ЖЕЛАЕТЕ ДА 
РАБОТИТЕ В ОБЛАСТ, В КОЯТО МОЖЕТЕ ДА ПЕЧЕЛИТЕ И НОВИ ПРИЯТЕЛИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА!

   В такъв случай професията „Екскурзовод“ е най-подходяща за Вас. С тази динамична професия ще Ви се открият широки перспективи за реализация в туризъма. у нас и възможност за овладяване на език. Обучението за професия „Екскурзовод“ се извършва съгласно Заповед от НАПОО.

Обща квалификационна цел на обучението: 
 Подготовка на висококвалифициран, компетентен специалист  който да работят като водачи на туристическа група. Да организира различни туристически събития. Да умее да комуникира и забавлява туристите в съответствие с очакванията им. Да поема отговорности, свързани със сигурността и здравето им.

Компетенции: 
Разпознава основните параметри и характеристики на географията на туризма
Идентифицира и класифицира природните и рекреационните ресурси
Умее да представя и обяснява историческото и културно богатство на нацията
Спазва законите и трудовите взаимоотношения с туристически агенции, организации и институции
Разработва програми и планове за връзки с обществеността и анимацията, като отговаря на специфичните изисквания на клиентите
Организира, участва и взаимодейства с хотели, ресторанти, транспортни фирми и всички туристически субекти
Спазва специфичните правила, които са в сила за национални, природни, исторически и архитектурни обекти. 
Грижи се за безопастноста на клиентите и оказва първа медицинска помощ
Контактува и работи със средствата за обществена комуникация
Организира и провежда целенасочени беседи, професионални дискусии и забавни прояви
Популяризира общополезни кампании в областта на туризма
Работи за различни професионални и обществени съвети и асоциации в областта на туризма
Познава различните видове анимация и ги прилага в своите туристически програми
Организира и увлича туристите в областа на туристическата анимация
Обогатява съдържанието и повишава качеството на туристическия продукт

Форма на обучение - задочна (групова) 
                                    индивидуална (дистанционна)

За работещите в сферата на туризма или практикували професията екскурзовод се допуска процедурата (валидиране на знания) като същите се допускат до изпит за издаване на документ.

Учебни такси
   за колежа - три семестъра по 350.00 лева
   за курса    - индивидуално обучение с валидиране на знанията - 400.00 лева. Възможност за разсрочено плащане - две вноски по 200.00 лева

Финансов план за разсрочено плащане се изготвя след изготвяне подписване на договор за обучение.

и


и

Документ за професионална квалификация - "Свидетелство" - III кв. степен - лиценз на НАПОО

Задължителен документ за работа като екскурзовод

Възможност за продължаване на обучението в следващите образователно – квалификационни равнища на висшето образование в български висши учебни заведения във сфера на туризма.
 
 

и
  Copyright  ©  Иком Интелект