Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ХОТЕЛИЕРСТВО
и
и
ИСКАТЕ ЛИ В БЪДЕЩЕ ДА РАЗВИВАТЕ СОБСТВЕН БИЗНЕС В СФЕРАТА НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО! 
 
 
 

ЖЕЛАЕТЕ  ЛИ ДА ПРЕДЛОЖИТЕ 

БЕЗУПРЕЧНИ КОМФОРТНИ УСЛУГИ, 

С ОРИГИНАЛНА ВИЗИЯ НА ХОТЕЛ ИЛИ КУРОРТЕН КОМПЛЕКС!

 За реализирането на Вашата идея е обучението по специалността „Организация и управление на хотелиерството“ – професия „Хотелиер“. Програмата се изучават основни модули свързани с практически знания и теоретични умения, които гарантират Вашата успешна реализация.

Обща квалификационна цел на обучението: 
Подготовка на високо квалифицирани, компетентни специалисти в сферата на хотелиерството, както и ръководни кадри в туристическия бизнес.

Компетенции:
Познава основните принципи в хотелиерството и туристическия бизнес
Използва активно основните инструменти за управление
Спазва нормите за професионална етика и морал в хотелското обслужване
Комуникативен и компетентен в туриситческия и хотелиерския бизнес персонал, владеещ английски език

и
и
Допълнителни възможности: 
Провеждане на учебни практики срещу заплащане в български и чуждестранни туристически обекти.
Завършилите колежа продължават образованието си в образователна кв. степен „Професионален бакалавър“ в български и чуждестранни учебни заведения.

 Завършилите колежа продължават обучението си за висше образование в образователно-квалификацонна степен „Професионален бакалавър“ – професионална квалификация – Фирмен мениджър + „Организация и функциониране на хотела“ /във II курс с един изравнителен семестър/ на НБУ, МТМ и др. ВУЗ. 

 За владеещите английски език колежът издава академична справка на английски език за продължаващо обучение в страните от Европа.

и
и
  Copyright  ©  Иком Интелект