Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси
\
  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
и
АКО СТЕ ЦЕНИТЕЛ НА КУЛИНАРНИТЕ ИЗКУШЕНИЯ И ОТЛИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
И ИНТЕРЕСИТЕ ВИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА СОБСТВЕН РЕСТОРАНТ!

  Специалността „Организация и управление в ресторантьорството“ предлага професията „Ресторантьор“. В нея ще се запознаете с основни правила за организацията на кухнята и ресторанта. Програмата е изградена от модули свързани с практически знания и умения, които гарантират професионална реализация и успех за Вас.

Обща квалификационна цел на обучението: 
 Подготовка на високо квалифицирани, компетентни специалисти в сферата на ресторантьорството, хотелиерския и в туристическия бизнес.

Компетенции: 
Професионално ползва принципи в организацията на ресторанта и кухнята.
Организира работния процес в кухнята и изготвя ценова листа.
Спазва нормите и правилата за общественото хранене, морала и етиката в обслужването.

и
и
Допълнителни възможности: 
 Провеждане на учебни практики срещу заплащане в български и чуждестранни туристически обекти.
 Завършилите колежа продължават образованието си в образователна кв. степен „Професионален бакалавър“ в български и чуждестранни учебни заведения.

 Завършилите колежа продължават обучението си за висше образование в образователно-квалификацонна степен „Професионален бакалавър“ – професионална квалификация – „Фирмен мениджър“; Организация и функциониране на ресторанта“ в III курс с един изравнителен семестър/ на НБУ, МТМ и др. ВУЗ. 

 За владеещите английски език колежът издава академична справка на английски език за продължаващо обучение в страните от Европа.

и
  Copyright  ©  Иком Интелект