Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
 ТУРОПЕРАТОР
и
ВИЕ ИСКАТЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ ИЛИ УСПЕШНО 
ДА ИЗПЪЛНЯВАТЕ ФУНКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРОПЕРАТОРСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ!

   В такъв случай професията „Туроператор“ е най-подходяща за Вас. 
   С тази съвременна  професия ще Ви се открият възможности за реализация в развиващия се туризъм не само у нас, но и в чужбина. 
   Обучението за професия „Туроператор“ се извършва съгласно Заповед на НАПОО и Държавното Министерство на Туризма в България.

Обща квалификационна цел на обучението: 
 Подготовка на висококвалифицирани, компетентни специалисти за предприемаческа дейност в сферата на туроператорската дейност, както и на ръководни кадри от средния ешалон на туристическите фирми - III-та квалификационна степен.

Компетенции: 
Познава основните принципи на пазарната икономика в туризма
Използва активно основните инструменти за мениджмънт в туризма
Познава и прилага действащото законодателство и Закона по туризма в България и Европа
Притежава нужния обем от знания по маркетинг и реклама и управление на човешките ресурси в туризма
Владее добре в необходимата степен съвременните информационни и управленчески технологии в туризма
Владее добре английски или друг чужд език
Спазва нормите за професионална етика, естетика и морал на съвремения мениджър в туризма
Познава основните задължения на екскурзовода при различни туристически маршрути
Познава основните изисквания на транспортните услуги, туристически маршрути (за странатта и чужбина)
Познава общите законови разпоредби за охрана на туристи и тяхното медицинско обслужване
Запознава се с действителните законови разпоредби на Министерството на туризма за разкриване и управление на туристическа агенция
 

Продължителност на обучението: 
3 семестъра - до 1 година (групово, индивидуално, онлайн)
Документ за професионална квалификация
Свидетелство за III-та квалификационна степен

Цена на обучението - 1200.00 лева за пълния цикъл на обучение (допуска се разсрочено плащане по договореност)

и
  Copyright  ©  Иком Интелект