Home - начална страница

Колежи с държавна акредитация от  Министерство на образованието и науката
и
         ЗА КОЛЕЖА          ПРИЕМ          ПАРТНЬОРСТВО          КУРСОВЕ          КОНТАКТИ

  История
  Галерия
  Лицензии
  Библиотека
  Преподаватели
  Новини

  Условия за прием
  Учебни такси
  Учебен график
  Форми на обучение
  Онлайн записване
  Често задавани въпроси

  ВУЗ
  Фирми
  Дуално обучение
  Онлайн обучение

  Езикови
  Дизайн
  Компютърни технологии
  Стопанско управление
  Туризъм
  Конен спорт
  Пчеларство
  Фотография

  София
  Варна
  Плевен
  Хасково
  Стара Загора
и
Home - начална страница
ЛИЦЕНЗИИ
и

  Специалности, лицензирани от МОН и НАПОО:
» Стопанско управление и администрация
» Туризъм
» Аудиовизуални изкуства и техники за производство на медийни продукти
» Дизайн
» Компютърна техника и технологии
» Обществена сигурност и безопасност 
» Коневъдство и конна езда
» Пчеларство
 

    Статут на колежа
ЧПК „Иком Интелект” – гр. София е лицензиран със заповед на МОМН  № РД 14- 126 от 25.06.2007 г. към „Иком Интелект” ООД .

  Политика за развитие
   От януари 2007 г. професионалното обучение в България се включва в интегрирана европейска система за трансфер и натрупване на кредити за учене през целия живот. Документите издавани от ЧПК „Иком Интелект“ са съобразени с Единна Квалификационна Рамка, която отговаря на европейските стандарти за продължаващо обучение и образование прието през май 2005 г. в Берген – Болонски процес. Дипломираните колежани получили Свидетелство за професионална квалификация – IV квалификацонна степен имат възможност чрез трансфер на натрупаните кредити да продължават своето професионално развитие и обучение както в България така и в Европа. Гъвкавостта на европейската квалификационна рамка осигурява и улеснява признаването и трансфера на квалификации в ПОО и в общото /средно и висше/ образование. Квалификациите от IV степен се използват като вход за учене във висшето образование.

и
  Copyright  ©  Иком Интелект